به گزارش «نود اقتصادی» طبق آمارهای وزارت بهداشت، در سال ۱۳۹۷ تعداد پزشکان و دندان‌پزشکان  کشور (بدون احتساب دستیاران) ، ۱۰۲ هزار و ۷۶۵ نفر بوده که از این میزان ۴۲ هزار و ۸۲۲ نفر پزشک عمومی و نزدیک به ۶۰ هزار نفر نیز پزشکان متخصص و دندان‌پزشکان هستند.

مطابق آمارها، در سال گذشته میزان مالیات پرداختی پزشکان ۱۵۰ میلیارد تومان بوده، این درحالی است که بررسی‌های مرکز پژوهش‌های مجلس نشان می‌دهد مقدار واقعی مالیات پزشکان در سال حداقل حدود ۶ هزار و ۷۰۰ میلیارد تومان است.

به عبارتی دیگر میزان فرار مالیاتی پزشکان حدود ۶ ‌هزار و ۵۰۰ میلیارد تومان یا معادل ۹۸ درصد است.