به گزارش «نود اقتصادی» میرمحمدتقی دانایی هوشیار مدیرعامل کارخانه حجاب شهرکرد تصریح کرد: پارچه تولیدی کارخانه حجاب در بازار به صورت متری ولی پارچه‌های وارداتی به صورت یاردی به فروش می‌رسند؛ هر یارد 91.4سانتی‌متر است، یعنی میزان اندازه چادر وارداتی ۱۰ درصد کمتر از چادر داخلی است و به نوعی در این زمینه کم‌فروشی می‌شود.

وی افزود: اگر به همان اندازه‌ای که هزینه برای واردات چادر مشکی اختصاص می‌یابد به شرکت حجاب نیز برای رنگ و مواد شیمیایی تسهیلات اعطا کنند، طبیعتا قیمت قواره‌های چادر مشکی در بازار به‌شدت کاسته خواهد شد و می‌توان گفت متوسط قیمت فعلی ۸۰ تا ۱۷۰ هزار تومان محصولات به ۵۰ تا ۱۴۰ تومان خواهد رسید، بنابراین اگر تعرفه رنگ و مواد شیمیایی کاهش یابد، قیمت تمام‌ شده چادر مشکی در بازار کاهش می‌یابد. در ۱۶ ماه گذشته قیمت نخ مورد استفاده در چادر مشکی از ۹۰۰۰ تومان به ۲۹ هزار تومان رسیده است. قیمت عمده مواد اولیه چادر مشکی حدود ۴۰۰ درصد افزایش یافته  است.