به گزارش «نود اقتصادی» بانک رفاه در واکنش به مطلب «نود اقتصادی» جوابیه‌ای به شرح زیر ارسال کرد:

احتراماً، پیرو انتشار خبری با عنوان « حقوق میلیاردی مدیرعامل و اعضای هیأت مدیره بانک رفاه کارگران » در آن سایت و کانال تلگرامی، مورخ دوشنبه ۱۱ شهریور ۱۳۹۸ ، خواهشمند است دستور فرمایید طبق ماده ۲۳ قانون مطبوعات توضیح پیوست، جهت شفاف‌سازی و تنویر افکار عمومی و جلوگیری از هر گونه سوء‌ برداشت، در جایگاه و اندازه مشابه با خبر اصلی، در آن رسانه محترم درج شود.
بانک رفاه کارگران، بانک شفاف
بانک رفاه کارگران به عنوان یکی از بانک های منضبط مالی در نظام بانکی ، مطابق قوانین و مقررات حاکم بر نظام بانکی گام بر می دارد.
از جمله ضوابط مالی این بانک پرداخت هرگونه حقوق و مزایا مطابق ضوابط و مقررات نظام بانکی است و پرداخت حقوق به مدیران و کارکنان این بانک کاملاً در راستا و منطبق با بخشنامه شماره 647444 مورخ 11/5/95 سازمان مدیریت و برنامه ریزی کشور است کما اینکه سازمان حسابرسی به عنوان حسابرس مستقل و بازرس قانونی ضمن رسیدگی دقیق به صورت های مالی (از جمله گزارش مربوط به حقوق و دستمزد هیأت مدیره ، مدیران و کارکنان) با هیچ موردی مبنی بر تعدّی یا انحراف از قانون و بخشنامه مزبور برخورد نکرده است و گزارش حسابرس و بازرس مستقل مؤید عدم هرگونه تخلف و انحرافی در این زمینه است و متعاقباً مجمع محترم بانک نیز به استناد گزارش مزبور، صورت های مالی بانک را تصویب کرده است.
گفتنی است تمامی مسئولان و کارکنان این بانک در همه تصمیمات و اقدامات خود تابع قانون و مقررات حاکم بوده و انتشار اخبار مبهم و غیر منصفانه، خللی در روند خدمات رسانی کارکنان و مدیران خدوم بانک رفاه کارگران که به استناد گزارش های متعدد در همه سال های اخیر در شمار سازمان های با سلامت اداری شناخته می شود، ایجاد نخواهد کرد.