به گزارش «نود اقتصادی» هرچند بانک آینده پس از گذشت ۵ ماه از سال ۹۸، صورت مالی سال ۹۷ را ارائه نداده است، با این حال بررسی صورت مالی سال ۹۶ این بانک نشان می‌دهد بانک آینده در سال ۹۶ بیش از ۵۷ میلیارد و ۷۵۴ میلیون تومان برای تبلیغات هزینه کرده است.