آنگونه خبرنگار «نود اقتصادی» کسب اطلاع کرده بانک رفاه کارگران از انتشار صورت‌های مالی سه ماهه، شش ماهه، ۹ ماهه و حتی یکساله  مربوط به سال مالی ۹۷ استنکاف کرده است!

بررسی‌های خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد آخرین گزارش صورت مالی منتشر شده این بانک مربوط به سال مالی ۹۶ بوده و هیچ گزارشی از صورت‌های مالی سال ۹۷ آن منتشر نشده است.

بانک رفاه کارگران مشمول اصل ۴۴ قانون اساسی بوده و باید صورت‌های مالی خود را در هر سال مالی منتشر سازد.

جالب تر اینکه نه تنها صورت‌های مالی این بانک در سال مالی۹۷ منتشر نشده بلکه اطلاعات شرکت‌های وابسته به این بانک هم در این سال مالی منتشر نشده است! از آن گذشته، این بانک در سال ۹۸ هم صورت‌های مالی سه ماهه مربوط به سالجاری خود را هم منتشر نکرده است.