به گزارش «نود اقتصادی» بر اساس آمارهایی که خبرنگار «نود اقتصادی» از سایت فائو استخراج کرده است ایران با تولید ۱۴/۵ میلیون تن گندم در سال ۲۰۱۸، در رتبه سیزدهم بزرگترین تولیدکنندگان گندم در جهان قرار گرفته است.

بر اساس این آمار، اتحادیه اروپا با تولید ۱۳۷ میلیون تن در رتبه اول، چین با تولید ۱۳۱ تن در رتبه دوم و هند با تولید ۹۹ میلیون تن در رتبه سوم قرار دارند. 

قابل ذکر است با توجه به موقعیت جغرافیایی ایران و واقع شدن کشورمان در یک منطقه آب‌وهوایی خشک و نیمه خشک، در مقایسه با کشورهای پرآب این میزان تولید گندم یک موفقیت بزرگ برای کشاورزی ایران محسوب می‌شود.