طبق آماری که «نود اقتصادی» استخراج کرده، میانگین فروش محصولات ایران خودرو در سال ۹۷ نسبت به سال ما قبلش ۴۸ درصد کم شده است.