به گزارش «نود اقتصادی» بانک رفاه وام کم بهره طولانی مدت به ۲ عضو هیات مدیره خود را تایید کرد.

 توضیحات ما: «نود اقتصادی» در گزارش چند روز پیش خود نام ۲ تن از مدیران ارشد بانک رفاه کارگران را آورده بود که نشان می‌داد این دو نفر وام‌های کم بهره طولانی مدت از بانک دریافت کرده اند.

 در جوابیه این بانک محترم هیچ توضیحی درباره این موضوع داده نشده است! لذا برداشت «نود اقتصادی» این است که اخذ وام‌های کم بهره توسط ۲ عضو هیات مدیره بانک رفاه که در گزارش «نود اقتصادی» افشا شده بود، مورد تایید گرفته است.