به گزارش «نود اقتصادی» براساس اسنادی که به دست خبرنگار «نود اقتصادی» رسیده مجموع حقوق و مزایای یکی از کارشناسان بانک مشترک ایران و ونزوئلا در فروردین ماه دستکم 154 میلیون ریال  بوده که با کسر کسورات، خالص پرداختی وی 120 میلیون ریال بوده است.

نکته جالب تر اینکه این کارشناس در ماه فروردین که تقریبا چند روز آن به دلیل عید نوروز تعطیل رسمی بوده 195 ساعت اضافه کار داشته است!

با توجه به اینکه یک کارشناس در بانک مشترک ایران ونزوئلا درفروردین ماه 120 میلیون ریال حقوق ماهیانه دریافت کرده براستی حقوق ماهیانه اعضای هیات مدیره و سرپرست بانک مذکور چقدر است؟