به گزارش «نود اقتصادی» خبرنگاران «نود اقتصادی» به اسنادی دست یافته‌اند که نشان می‌دهد در پایان سال مالی ۱۳۹۷ مجموع مطالبات بانک پاساگارد از تسهیلات گیرندگان کلان و اصلی، حدود ۴۲ هزار و ۷۲۵ میلیارد تومان است.

مطابق این بررسی حدود ۳/۳ هزار میلیارد تومان از کل مطالبات مربوط به ۳۹ فرد و شرکت و ۳۹/۴ هزار میلیارد تومان آن نیز مربوط به ۸۲ شرکت زیرمجموعه هلدینگ‌های وابسته به خود بانک و برخی از معدود واردکنندگان و تولیدکنندگان غیرمرتبط با بانک پاسارگاد است.

در بین دریافت‌کنندگان وام از بانک پاسارگاد می‌توان به خانواده «گرامی» اشاره کرد که در حوزه واردات خودرو فعال بوده و در مجموع ۲ هزار و ۴۴۳ میلیارد تومان از پاسارگاد وام گرفته‌اند.