«نود اقتصادی»:ساسان تاجگردون، رئیس سازمان برنامه و بودجه استان فارس به تازگی یک مسئولیت جدید هم قبول کرده است.

او اکنون به نمایندگی از گروه مالی ملت، شرکت وابسته به بانک ملت به عنوان رئیس هیات مدیره شرکت توسعه صنایع و صادرات فارس انتخاب و معرفی شده است.

نمایندگان مجلس در سال 91 پیرامون طرح ممنوعیت اشتغال به بیش از یک شغل، مقرر کرده‌اند که مدیران، روسا و کارکنان ‌دستگاه‌های اجرایی دولتی، دستگاه‌هایی که تمام یا قسمتی از سرمایه آنها متعلق به دولت است، نهادها و موسسات عمومی غیردولتی، شوراهای اسلامی شهر و نهادها و سازمان‌هایی که به نحوی از بودجه عمومی استفاده می‌کنند، نمی‌توانند بیش از یک شغل داشته باشند.