به گزارش «نود اقتصادی» مسعود نیلی دستیار سابق رئیس جمهور در امور اقتصادی اظهار کرد: حدود ۴۰ درصد سهام بنگاه‌های اقتصادی، سهام عدالت است که کاملا در اختیار دولت است. ۲۰ درصد هم به خودی خود در دست دولت قرار دارد. به عبارتی دولت عنصر مسلط بنگاه‌داری است و صحبت از بنگاه داری نهادهای نظامی، خیلی مستند نیست.