به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، محسن بیگلربیگی، به تازگی و به نمایندگی از شرکت پتروشیمی فن آوران به عنوان عضو موظف به ترکیب هیات مدیره شرکت پتروشیمی غدیر اضافه شده است.

گویا، محسن بیگلربیگی، مسئول فضای مجازی ستاد روحانی در دوازدهمین دوره انتخابات ریاست جمهوری بوده و در زمینه اجرا در حوزه صنعت نفت هیچ سابقه مسئولیت اجرایی نداشته است.

او سابقه محکومیت به دلیل برخی مسائل سیاسی و امنیتی دارد و چند سال پیش از زندان آزاد شد.