به گزارش «نود اقتصادی» بررسی اطلاعات مرکز آمار از وضعیت رشد اقتصادی و اشتغال در سالهای ۹۱ تا ۹۷ نشان می‌دهد که رشدهای اقتصادی ایجاد شده در این سال‌ها معمولا نتوانسته میزان قابل توجهی شغل ایجاد کند و از کیفیت لازم برخوردار نبوده است. رشد اقتصادی در اکثر سال‌های فعالیت دولت تدبیر و امید منفی بوده و یا بر اثر افزایش فروش نفت خام در سال‌های اجرای برجام از کیفیت لازم برای اشتغالزایی برخوردار نبوده است.