سعید منصور افشار موسس اولین ساختمان اداری خورشیدی در تهران گفت: متاسفانه بسیاری از مسئولان ما تصوری از تولید برق از انرژی خورشیدی ندارند. آنها تصور می‌کنند چون خورشید رایگان است پس تولید برق از آن نیز مفت و مجانی حاصل می‌شود در حالی که هر کیلووات ساعت برق تولیدی از این روش دست کم سه هزار تومان خواهد داشت.