به گزارش «نود اقتصادی» درحالی که میانگین قیمت هر مترمربع زیربنای واحد مسکونی منطقه ۱۶ در خرداد سال جاری حدود ۷ میلیون تومان بوده، اما در داخل محلات قیمت‌ها بسیار متغییر است، چنانکه میانگین قیمت هر متر مربع واحد مسکونی در محله نازی‌آباد حدود ۹/۲ میلیون تومان و جوادیه نیز ۸/۸ میلیون تومان است.