به گزارش «نود اقتصادی» حسام عقبایی نایب رئیس اتحادیه مشاوران املاک تهران در واکنش به اظهارات دیروز رئیس جمهور در مورد رشد 30 درصدی نرخ اجاره بها گفت: مسئله مهم در این جریان این است که ما ۲۵ تا ۳۰ درصد افزایش جاره‌بها داشتیم. این درحالی است که عموم مستاجران را کارمندان، کارگران و حقوق‌بگیران تشکیل می‌دهند. این افراد اگر بخواهند مقدار افزایش اجاره‌بها را تامین کنند، باید مبلغی بالاتر از میزان افزایش حقوق‌شان را برای تامین در نظر بگیرند.

وی افزود: به عبارتی دیگر حداکثر رشد حقوق کارمندان و کارگران ۲۰ درصد است. هنگامی که رشد اجاره‌بها ۲۵ تا ۳۰ درصد باشد، یعنی مستاجر باید تمام افزایش حقوق خود در سال ۹۸ را در سبد مسکن قرار دهد در آن‌صورت باز هم مبلغی را کم می‌آورد. این درحالی است که سبد خانوارها تنها در مسکن ختم نمی‌شود، این سبد شامل بهداشت، آموزش، تفریح و... بوده و تمامی این سبدها هم دچار تورم شده‌ است. ما زمانی می‌توانیم بگوییم ۳۰ درصد یک افزایش متناسبی است که افزایش حقوق کارمندان هم ۵۰ درصد باشد. در آن شرایط است که ۳۰ درصد را در سبد خانوار به مسکن اختصاص می‌دهند، مابقی را برای سایر نیازهای دیگر می‌گذارند. حقوق‌بگیران با به وجود آمدن چنین شرایطی می‌توانند روزگار بگذرانند.