نود اقتصادی:مدیرعامل شرکت بیمه سامان با بیان اینکه هیچ گونه قراردادی با خودروسازی سایپا نداشته است، گفت که شرکت متبوع او هیچ طلبی از این شرکت خودروساز ندارد.

احمدرضا ضرابیه در جمع خبرنگاران میزان حق بیمه دریافتی شرکت بیمه سامان در سال گذشته را  ۱۱۱۶ میلیارد تومان  دانست که باعث رشد ۵۳ درصدی پرتفوی این شرکت در سال ۱۳۹۷ نسبت به سال ماقبل از آن شده است.

وی گفت: در همین جهت شرکت بیمه سامان سال گذشته حدود یک میلیارد و ۲۷۰ میلیون تومان خسارت پرداخت کرده است.

ضرابیه با بیان این که شرکت بیمه سامان در سال گذشته حدود ۱۵ میلیارد تومان سود بین سهامداران خود تقسیم کرده است، اظهار کرد: در سال جاری مطابق با مصوبه هیئت مدیره این شرکت قصد داریم تا سرمایه خود را از ۱۵۰ میلیارد به ۲۵۰ میلیارد تومان افزایش دهیم.

وی،درباره میزان طلب این شرکت بیمه‌ای از خودروسازی سایپا نیز اظهار کرد: هیچ گونه همکاری با شرکت خودروسازی سایپا برای بیمه خودروهای صفر کیلومتر نداشتیم؛ بنابراین طلبی هم از این خودروساز  نداریم.

او همچنین درباره مبانی قانونی حرکت به سمت فناوری‌های نوین در صنعت بیمه نیز اظهار کرد: واقعیت این است که بیمه مرکزی به عنوان نهاد ناظر صنعت بیمه نهایت همراهی خود را با شرکت‌های بیمه در این موضوع داشته است؛ بنابراین یکی از علل اصلی امیدواری به توسعه دیجیتالی در صنعت بیمه همراهی بیمه مرکزی است.

مدیرعامل بیمه سامان همچنین با بیان این که صنعت بیمه استعداد بالای برای ورود شرکت‌های دانش بنیان دارد، گفت: بخش زیادی از جمعیت کشور را جوانان تحصیل  کرده تشکیل می‌دهند که این جوانان می‌توانند با سرمایه‌گذاری‌های خرد می‌تواند یک کسب کار کوچک و متوسط تشکیل دهند که صنعت بیمه یکی از مستعدترین آنها است.

ضرابیه با بیان این که به جای توسعه پرتفوی خود قصد داریم بازارهای هدف‌مان را تعیین کنیم، درباره ضریب خسارت این شرکت در حوزه‌های مختلف هم اظهار کرد: در بیمه شخص ثالث در سال گذشته ۳۹ درصد ضریب خسارت داشته‌ایم که این رقم در سال ۱۳۹۶ حدود ۴۷ درصد بوده است. همچنین ضریب درمان خسارت در سال گذشته نیز حدود ۸۸ درصد بوده است.