به گزارش «نود اقتصادی» بررسی صورت مالی بیمه البرز در پایان سال ۹۷ نشان می‌دهد بیمه البرز در سال ۱۲۸ میلیارد تومان حقوق و مزایا به کارکنان خود پرداخت کرده که با احتساب ۱۳۱۴ پرسنل، حقوق ماهانه هر پرسنل به بیش از ۸/۱ میلیون تومان می‌رسد.