«نود اقتصادی»- عصر پنجشنبه خبری منتشر شد که نشان می‌داد فرهاد دژپسند وزیر اقتصاد کشورمان به عنوان رئیس شورای وزیران صندوق توسعه اوپک انتخاب شده است. صندوق توسعه بین‌المللی اوپک حدود 40 سال قبل توسط کشورهای عضو اوپک در جهت کمک به کشورهای درحال‌توسعه تشکیل شد و هزینه‌های این سازمان از سوی اعضای اوپک و سود حاصل از پروژه‌های مختلفی که در دست اجرا دارد، تأمین می‌شود.
اعلام کننده این خبر کاظم غریب آبادی، سفیر و نماینده دائم کشورمان نزد سازمان های بین المللی در وین بود. اما نحوه اعلام این خبر توسط غریب آبادی که به نمایندگی از وزارت خارجه در وین حضور دارد ابهاماتی را به وجود آورده است.

به گزارش «نود اقتصادی»، مشخص نیست وزیر اقتصاد چگونه به عنوان رئیس شورای وزیران اوپک انتخاب شده و اصلا در مسیر این انتخاب با نمایندگان کدام کشورها رقابت کرده است؟ همچنین در این انتخابات فرهاد دژپسند چقدر رای آورده و نمایندگان سایر کشورها که احتمالا رقیب وزیر اقتصاد کشورمان بودند با چه میزان اختلاف از دژپسند شکست خورده اند. جالب اینجاست سایت شادا نیز هیچ گزارش مستندی درباره نحوه انتخاب وزیر اقتصاد به ریاست شورای وزیران صندوق توسعه اوپک منتشر نکرده و فقط یک خبر کلی به رسانه ها ارسال کرده است!
مشخص نیست غریب آبادی به عنوان نماینده ایران در این نشست چرا باید به این شکل کلی این خبر را اعلام کند و آیا سفیر ما اصول اولیه و آداب سازمان های بین‌المللی را نمی‌داند؟! آیا گزارش سفر همه وزرا به وین را به این شکل منعکس می‌کند؟ با این نوع اعلام خبر دیگر چگونه می توان به اخبار نمایندگان وزارت خارجه اعتماد کرد؟ اگر سفیر ایران و وزارت خارجه متوجه نیستند، چرا وزارت اقتصاد خبر را خودش اصلاح نمی‌کند؟ اینها سوالاتی است که پاسخ به آنها می تواند ابهامات را در خصوص عنوان بین المللی جدید فرهاد دژپسند روشن کند. منتظر پاسخ وزارت اقتصاد هستیم.