به گزارش «نود اقتصادی» مدیرعامل شرکت خدمات ارزی و صرافی بانک پاسارگارد یکی از دلایل کاهش نرخ ارز در روزهای اخیر را ناشی از افت سفته بازی در بازار دانست زیرا سفته بازی در خرید فروش، دیگر جذابیت قبل را ندارد. جواد سروری در گفتگو با «نوداقتصادی» دلیل دیگر کاهش قیمت ارز را ناشی از سخت شدن نقل و انتقال ریال برشمرده و گفته است که با جمع آوری دستگاه‌های پوز در خارج کشور، نقل و انتقال ریال  کنترل شده تر است. به گفته وی، دلار در شرایط  فعلی به صورت رسمی خریداری در بازار ندارد و پیش بینی کرد که  قیمت دلار در همین محدوده بماند.