به گزارش «نود اقتصادی» بررسی صورت مالی سال ۹۷ شرکت سایپادیزل نشان می‌دهد زیان انباشته این شرکت با افزایش ۴۰ درصدی از ۱۳۶۶ میلیارد تومان در سال ۹۶ به ۱۹۲۵ میلیارد تومان در سال ۹۷ رسیده است.

 همچنین میزان تولید شرکت نیز با افت نزدیک به ۱۷ درصدی، از ۴۰۱۳ دستگاه در سال ۹۶  به ۳۳۴۱ دستگاه در سال ۹۷ رسیده است.