با صدورحکمی از سوی وزیر راه و شهرسازی مدیرکل راه و شهرسازی استان تهران منصوب شد.

محمد اسلامی با توجه به تعهد، تخصص و تجربه در حکمی رضا نگهبان را به‌عنوان مدیر کل راه و شهرسازی و رئیس شورای هماهنگی راه و شهرسازی استان تهران منصوب کرد.