«نود اقتصادی»: در روزهای اخیر قیمت بلیط پروازهای داخلی به شدت افزایش یافته است.

برای مثال قیمت بلیط تهران-مشهد به بیش از ۴۰۰ هزار تومان رسیده است.

بررسی‌ها نشان می‌دهد آخرین نرخ‌نامه قیمت بلیط پروازهای داخلی که سازمان هواپیمایی کشوری ارائه داده، مربوط به آذرماه سال ۹۷ است