«نود اقتصادی»- رئیس صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت خبر داده است که صورت‌های مالی مربوط به سال مالی 96 صندوق متبوع او بزودی در سایت کدال منتشر می‌شود و در دسترس عموم قرار می‌گیرد.

سال مالی صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت اردیبهشت ماه هر سال به اتمام می‌رسد و با به اتمام رسیدن سال مالی 97 این صندوق، هنوز هم صورت‌های مالی مربوط به سال 96 این صندوق افشا و یا منتشر نشده که این امر، انتقاداتی را در پی داشته است.

افخم زروانی در گفتگو با «نود اقتصادی» در مورد انتشار لیست اعضای هیات مدیره شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت گفته است که  همه چیز در مورد هیات مدیره شرکت سرمایه‌گذاری اهداف و یا حتی خود صندوق شفاف بوده و چیزی کتمان نمی‌شود.

وی با بیان اینکه برای معرفی لیست اعضای هیات مدیره در برخی شرکت‌ها از جمله شستا موجی راه افتاده که دلیل آن این است که افراد ( اعضای هیات مدیره) همه جا هستند، افزود که در شرکت‌های زیرمجموعه شرکت‌های تابعه صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت قانون رعایت شده و در ترکیب هیات مدیره این صندوق و شرکت‌های تابعه، افراد دو یا چند شغله وجود ندارد!

وی کانون بازنشستگان صنعت نفت ایران را یک ان جی او دانست که نماینده بازنشسته‌ها به شمار نمی‌روند و افزود که کانون مذکور، می‌تواند در مورد صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت صحبت کند ولی مرجع راه یابی نماینده بازنشسته‌ها در ترکیب هبات رئیسه صندوق نیست.

چندی  پیش، محسن قمصری عضو هیئت مدیره کانون بازنشستگان صنعت نفت ایران در گفتگو با «نود اقتصادی» خبر داد که به عنوان سهامدار اصلی به دو اصلاحیه انجام شده در اساسنامه صندوق بازنشستگی کارکنان صنعت نفت اعتراض رسمی خود را به  وزیر نفت اعلام کرده و همچنان منتظر عکس العمل بیزن نامدار زنگنه در این خصوص است.

با این حال، رئیس صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت گفته که این افراد (هیات مدیره کانون بازنشستگان صنعت نفت ایران) فکر می کنند که اعضای بازنشسته  هیات رئیسه صندوق بازنشستگی را باید کانون انتخاب کند حال آنکه  از قبل هم چنین موضوعی وجود نداشته است.

زروانی، صندوق‌های بازنشستگی، پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت را صندوقی بین النسلی برشمرده که فاقد سهامدار بوده کانون بازنشستگان سهامدار آن نیست.

درحال حاضر 90 هزار بازنشسته و بازمانده و 80 هزار نفرشاغل با صندوق های بازنشستگی،پس انداز و رفاه کارکنان صنعت نفت در ارتباط هستند.