بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد در سال ۱۳۷۹ کل مشاوران املاک کشور ۱۹ هزار و ۳۰۰ واحد بوده که این میزان تا سال ۱۳۸۲ به ۲۵ هزار و ۳۰۰ واحد، تا سال ۱۳۸۷ به ۶۹ هزار و ۵۵ واحد، تا سال ۱۳۹۳ به ۱۱۲ هزار و ۲۷۰ واحد و تا سال ۱۳۹۷ به ۱۵۸ هزار و ۲۲۰ واحد رسیده است. به عبارتی دیگر طی ۱۰ سال‌ اخیر تعداد مشاوران املاک کشور ۱۳۰ درصد افزایش یافته است.

 تعداد زیاد مشاوران املاک از این منظر قابل ‌تامل است که در حال حاضر ۱۱ هزار مشاور املاک فعالیت می‌کنند این درحالی است که کل معاملات مسکن اردیبهشت سال جاری ۱۲هزار و ۱۲۸ فقره یعنی به ازای هر مشاور یک فقره معامله است.

 بررسی‌های «نود اقتصادی» نشان می‌دهد یکی از دلایل اصلی افزایش قیمت در بازار مسکن، فعالیت سوداگرانه مشاوران املاک است که با قیمت‌گذاری کاذب به التهابات قیمت در بازار مسکن دامن می‌زنند.