معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: نزدیک به ۴۵۰ میلیارد تومان از اعتبار ۱۰۰ میلیون یورویی برای مقابله با بیابانزایی به سازمان جنگل ها، مراتع و آبخیزداری اختصاص خواهد یافت.

وزارت جهاد کشاورزی روز دوشنبه گزارش داد: به گفته خسرو شهبازی، امسال ۱۰۰ میلیون یورو اعتبار برای بیابانزدایی، محیط زیست و حل مشکل برق در استان‌های درگیر با پدیده گرد و غبار از محل صندوق توسعه ملی پیش بینی شده است.

وی اضافه کرد: با این میزان اعتبار قرار است در سطح ۳۵۴ هزار هکتار عملیات نهال کاری، مدیریت روان آب‌ها و مدیریت جنگل‌های دست کاشت انجام شود.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور اظهار داشت: در حاشیه دریاچه ارومیه مبارزه با گرد و غبار در سطح ۴۴ هزار و ۹۰۰ هکتار برای سال جاری برنامه ریزی شده است.

شهبازی به تصویب اعتبار ۶۶۰ میلیارد تومانی از سوی مجلس از محل قانون بودجه سال جاری برای مالچ پاشی اشاره کرد و گفت: برای سال ۹۸ عملیات مالچ نفتی مورد تأیید سازمان محیط زیست را در سطح ۱۲ هزار و ۵۰۰ هکتار به منظور تثبیت شن‌های روان در ۹ استان برنامه ریزی کرده‌ایم.

وی ادامه داد: این استان‌ها شامل اصفهان، سیستان و بلوچستان، خراسان جنوبی، خراسان رضوی، خوزستان، ایلام، منطقه جنوب کرمان و هرمزگان هستند که جزو کانون‌های بحرانی محسوب می‌شوند.

معاون آبخیزداری، امور مراتع و بیابان سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور گفت: ۷۲ هزار هکتار از اراضی کشور که در مناطق فوق بحرانی و بحرانی هستند نیاز به مالچ پاشی به منظور تثبیت کانون‌های گرد و غبار دارند.

وی با بیان اینکه بخشی از اراضی کشور در معرض پدیده‌های بیابانزایی مانند شوری آب، شوری خاک، فرسایش بادی و آبی و تخریب فیزیکی و شیمیایی خاک هستند، اذعان داشت: برای جلوگیری از بیابانی شدن کشور تمام دستگاه‌های ذی ربط مانند وزارتخانه‌های جهاد کشاورزی، نیرو، نفت، سازمان‌های محیط زیست و برنامه و بودجه کشور باید با هم همکاری کنند.

شهبازی سطح بیابان‌های ایران را ۳۲.۵ میلیون هکتار عنوان و تصریح کرد: ۸۵ درصد از سطح ایران را مناطق خشک، نیمه خشک و فراخشک در برگرفته و کشور ما در کمربند خشک جهان واقع شده است.

وی ادامه داد: بر اساس طرح شناسایی کانون‌های بحرانی، ۲۰ میلیون هکتار اراضی کشور در ۲۲ استان، متأثر از فرسایش بادی قرار دارد.

شهبازی اظهار داشت: ۷.۷ میلیون هکتار اراضی کشور نیز به علل خسارت‌هایی که به منابع زیستی، اجتماعی و اقتصادی وارد شده جزو کانون‌های بحرانی هستند.

وی عوامل طبیعی مانند تبخیر و تعرق، کاهش بارندگی، تغییرات اقلیمی و خشکسالی‌های مستمر، طوفان‌های موسمی، فقر پوشش گیاهی و عوامل انسانی همچون تغییر کاربری اراضی جنگلی و مرتعی، بوته کنی، عدم تعادل دام در مرتع، برداشت غیر مجاز از آب سفره‌های زیر زمینی و برداشت غیر اصولی از معادن را از دلایل بیابانزایی برشمرد.

معاون سازمان جنگل‌ها، مراتع و آبخیزداری کشور با اشاره به اقدامات سال گذشته این سازمان برای مقابله با بیابانزایی گفت: در سال ۹۷ حدود ۱۵ هزار و ۹۳۴ هکتار عملیات نهال کاری، ۱۰ هزار و ۲۰۰ هکتار مالچ پاشی و ۹ هزار و ۹۰۰ هکتار مدیریت روان آب‌ها را انجام و بیش از ۳۵۴ هزار هکتار بادشکن زنده و غیر زنده احداث شد.

وی افزود: در سال گذشته همچنین در سطح ۱۸۷ هزار هکتار طرح مدیریت مشارکتی ترسیب کربن به اجرا در آمد.