به گزارش «نود اقتصادی» بررسی داده‌های آماری سازمان مدیریت برق ایران نشان می‌دهد در ۲۶ خرداد سال جاری مصرف برق در زمان پیک (اوج بار) به بیش از ۵۲ هزار مگاوات رسیده که این میزان نسبت به مصرف مدت مشابه سال ۹۷حدود ۱۴ درصد افزایش یافته است.