یک کارشناس اقتصادی با بیان اینکه وقتی درآمدهای پیش‌بینی شده در بودجه محقق نمی‌شود، دولت نمی‌تواند بودجه جاری را کم کند، می‌گوید: بودجه جاری مربوط به امور جاری کشور است. برای مثال حقوق کارکنان دولت از طریق بودجه جاری پرداخت می‌شود. دولت برای جبران این کسری درآمد و برای اینکه بتواند حقوق کارکنانش را بپردازد، بودجه عمرانی را کم می‌کند.
مسعود دانشمند ادامه می‌دهد: کاهش بودجه عمرانی بر تولید ناخالص ملی و اشتغال تاثیر می‌گذارد یعنی با کاهش بودجه عمرانی کشور هم تولید ناخالص ملی و هم ایجاد اشتغال کاهش می‌یابد.
او با بیان اینکه وقتی ما نتوانیم برای پروژهای عمرانی سرمایه‌گذاری کنیم، طبیعتاً شغلی هم ایجاد نمی‌شود، بیان می‌کند: بر این اساس در زمان تصویب بودجه باید نسبت به واقعی بودن اعداد حساسیت داشته باشیم. وقتی اعداد واقعی نیستند، طبیعی است که مشکل پروژه‌های نیمه‌تمام به وجود می‌آید. سال‌هاست در ایران این اتفاق رخ می‌دهد، یعنی اعداد بودجه دقیق و واقعی نیستند و به دنبال کسری بودجه، بودجه عمرانی کسر می‌شود.
دانشمند همچنین عنوان می‌کند: اگر فرض کنیم حداقل ۷۵ هزار پروژه ناتمام در کشور وجود دارد، با این فرض که در هر پروژه ۱۰ نفر مشغول به کار شوند، از سرگیری فعالیت در این پروژه‌ها می‌تواند به اشتغال ۷۵۰ هزار نفر منجر شود.