به گزارش «نود اقتصادی» سعید مستشار، مدیر روابط عمومی سابق سازمان بورس که از تاریخ دوم بهمن ۹۷ به عنوان سرپرست بانک ایران و ونزوئلا منصوب شده، با اینکه مهلت قانونی ۹۰ روزه سرپرستی‌اش به اتمام رسیده، اما پای اسناد و مدارک را امضا می‌کند!

گفته میشود علی صالح آبادی،‌ رئیس سابق سازمان بورس تهران در دولتهای نهم و دهم و مدیرعامل کنونی بانک توسعه صادرات از حامیان جدی مدیرعاملی مستشار در بانک ایران و ونزوئلا است.

مستشار سابقه یک دهه حضور در روابط عمومی سازمان بورس را دارد.