به گزارش «نود اقتصادی» محمدرضا منصوری، عضو کمیسیون صنایع مجلس اظهار کرد: تا زمانی که خودروسازی دولتی است، وضع همین روند را دارد، زیرا کسی که در زیان شریک نباشد، آن مجموعه را زمین می‌زند. صنعت خودرو باید متولی داشته باشد و کسانی که در این صنعت اشتباه کرده‌اند باید تاوان دهند. صنعت خودروسازی در حالی که سه برابر قیمت جهانی خودرو فروخته است، ۵۰ هزار میلیارد تومان بدهی دارد.

وی افزود: خصوصی‌سازی باید از دولت گرفته شود و نهادی حاکمیتی این مسوولیت را به عهده بگیرد، زیرا دولت‌ها اصل ۴۴ را درست اجرا نکرده‌اند. برای کاهش قیمت خودرو دولت باید خودرو وارد کند. برای رفع محدودیت در عرضه خودرو می‌توانیم خودروهایی که با ۵۰ هزار کیلومتر کارکرد و با پلاک ایران در مناطق آزاد اسقاط می‌شوند را وارد کشور کنیم.