بررسی «نود اقتصادی» از آمار روزانه گمرک ایران نشان می‌دهد آب‌پنیر در روز ۱۸ خرداد جزء اقلام عمده وارداتی به کشور بوده است.

حالا اینکه دلیل واردات عمده آب پنیر چه بوده،‌ ابهامی است که باید از سوی واردکنندگان به آن پاسخ داده شود.