به گزارش «نود اقتصادی» مرکز پژوهش‌های مجلس در آخرین گزارش خود با عنوان «برنامه اداره کشور بدون نفت» ۱۰ راهکار اجرایی را برای حذف نفت از بودجه کشور ارائه کرده است.

 اجرای کامل طرح جامع مالیاتی با حذف معافیت‌ها و جلوگیری از فرار مالیاتی، اصلاح قیمت حامل‌های انرژی، حذف یارانه دهک‌های پردرآمد، فروش اوراق دولتی، مولدسازی داراییهای غیرمولد دولتی یا فروش آنها و ... از جمله برنامه‌های ۱۰گانه سالم‌سازی اقتصاد ایران است که با اجرای این برنامه‌ها دولت می‌تواند ۱۰۰هزار میلیارد تومان منابع نفت در بودجه ایران را جایگزین کند.

 قابل ذکر است در برنامه ۱۰گانه سالم‌سازی اقتصاد به هیچ وجه صادرات نفت متوقف یا کاهش نخواهد یافت، بلکه هدف این است که میزان اتکای بودجه به نفت کاهش یابد و منابع نفتی برای استفاده نسلهای آتی و توسعه کشور در صندوق توسعه ملی حفظ شود.