قیمت نوبرانه در ورزهای اخیر با قیمت های بالایی به فروش می رسد به طوری که هر کیلوگرم گیلاس در میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران به صورت عمده  32 هزار تومان و در سطح  خرده فروشیهای شهر  40 تا 60  هزار تومان قیمت گذاری شده است.

هر کیلگرم توت سفید 4 تا 6 هزار تومان، توت فرنگی 7 تا 18 هزار تومان، زرد آلو 6 تا 13 هزار تومان، گوجه سبز برقان 5 تا 13 هزار تومان، گیلاس 20 تا 32 هزار تومان، هلو 5 تا 12 هزار تومان و موز وارداتی 11 تا 13 هزار تومان قیمت گذاری شده است.

قیمت هرکیلوگرم ملون در میدان مرکزی میوه و تره بار شهر تهران  2 تا 4 هزا تومان، طالبی 3 تا 5 هزار تومان، هندانه هزار و 500 تا 2 هزا و 500،  خبربزه 2 هزار و 500 تا 4 هزار و 500 تومان، خیار رسمی و گلخانه ای 2 تا 4 هزار تومان است.

بنابراین گزارش قیمت هر کیلوگرم پیاز هزار و 500 تا 3 هزار تومان، سبزی جور 2 تا 3 هزار تومان، سبزی خوردن 2 هزار و 500 تا 4 هزار تومان، سیب زمینی نو 4 هزار و 500 تا 6 هزار تومان و گوجه فرنگی 3 تا 5 هزار تومان است.