به گزارش «نود اقتصادی» بررسی صورت مالی حسابرسی شده شرکت ارتباطات سیار در پایان سال ۹۷ نشان می‌دهد این شرکت در سال ۱۳۹۷ بیش از ۲۱۵ میلیارد تومان برای تبلیغات هزینه کرده است.

برای تصور درشتی رقم هزینه‌کرد همراه اول برای تبلیغات همین قدر کافی است بدانیم ۲۱۵ میلیارد تومان برابر ۴۳ میلیون کارت شارژ ۵ هزار تومانی است.