به گزارش «نود اقتصادی» رضا پدیدار رئیس کمیسیون انرژی اتاق بازرگانی تهران اظهار کرد: به دلیل شرایط اقتصادی کشور، توسعه در بالادست صنعت نفت کاهش پیدا کرده و به همین دلیل پیمانکاران و سازندگان داخلی با یک‌سوم ظرفیت خود کار می‌کنند و دوسوم ظرفیت آنها خالی است.

وی افزود: با خروج شرکت‌های خارجی از پروژه‌های نفت و گاز ایران، توجه دولت به بخش خصوصی داخلی بیشتر شده اما در بخش بالادستی نفت، حجم پروژه‌ها کاهش پیدا کرده است.

پدیدار گفت: در بخش اکتشاف و تولید به دلیل ناهمواری‌های اقتصادی، طرح‌های توسعه‌ای کاهش پیدا کرده و یا متوقف شده و به همین دلیل ظرفیت پیمانکاران خالی مانده است. اکنون ۷۵ درصد ظرفیت پیمانکاران و حدود ۷۰ درصد ظرفیت سازندگان داخلی خالی است و این شرکت‌ها با کمتر از یک سوم از ظرفیت خود کار می‌کنند.