به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی» بررسی لیست نام و تخصص اعضای کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی نشان می‌دهد از بین ۲۳ نفر عضو، فقط یک نفر  فارغ‌التحصیل انرژی (نفت و گاز) است. علوم سیاسی، علوم حوزی، جغرافیای شهری، جامعه‌شناسی، حقوق عمومی و ... از جمله تخصص‌های غیرمرتبط  اعضای این کمیسیون با حوزه انرژی است.