به گزارش «نود اقتصادی» سایت رسمی سازمان برنامه و بودجه نوشته است: هیات ۴ نفره صندوق بین المللی پول به همراه سرپرست معاون این صندوق در امور مالی در سفری دو هفته ای به ایران آمدند تا به مسائل مهم،‌ حساس و استراتژیک این روزهای اقتصاد کشور یعنی اصلاحات ساختاری برنامه و بودجه پرداخته‌اند.

گفتنی است در این جلسات مسائلی مانند توسعه مشارکت عمومی و خصوصی، بودجه ریزی و نظارت بر شرکت‌های دولتی و بودجه ریزی میان مدت بحث و بررسی صورت گرفته است.

مشهور است که صندوق بین المللی پول به جمع آوری اطلاعات اقتصادی کشورها می‌پردازد. با فرض این موضوع در شرایط جنگ تمام عیار اقتصادی حضور یک تیم از صندوق بین المللی پول چه معنایی دارد؟