بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد نرخ تورم در افغانستان طی ۱۶ سال اخیر از ۳۵ درصد در سال ۲۰۰۳ به ۳/. درصد در مارس ۲۰۱۹ رسیده است.

محمد سعید جباری