به گزارش «نود اقتصادی» بررسی خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد شرکت مارال صنعت جاوید مشهور به مارال تریلر در یکسال اخیر  بیش از ۴/۱ میلیون دلار ارز دولتی ۴۲۰۰ تومانی دریافت کرده است. فعالیت این شرکت در حوزه خودروهای سنگین بویژه کامیون‌ها است.

 با توجه به مشکلات عدیده کامیون‌داران در سال گذشته، سوال این است که آیا خدمات این شرکت بر همان مبنای ارز ۴۲۰۰ بوده است؟