به گزارش «نود اقتصادی» محمود بهمنی رئیس اسبق بانک مرکزی اظهار کرد: ما از اینستکس نتیجه خاصی نمی گیریم. آن ها این سامانه را ایجاد کردند تا ما را رصد کنند و تمام جزئیات فعالیت های کشور در تامین کالاهای اساسی را در اختیار داشته باشند. ما می توانیم بسیاری از نیازهایمان را از طریق پیمان های پولی دو یا چند جانبه از طریق همسایه هایمان تامین کنیم. چه لزومی دارد که کالای مورد نیاز ما حتماً محصول اروپا باشد.

ما از ابتدا خودمان را به برجام بند کردیم. این بزرگترین اشتباه ما بود و مردم را منتظر گذاشتیم تا ببنیم برجام چه می شود.  تمام استعدادهای و توانمندی های کشور به خاطر برجام معطل ماند. در مورد ادامه تعهد هم موافق نیستم. یک توافق یک طرفه چه دستاوردی برای کشور می تواند داشته باشد.