«نود اقتصادی»:«علی شیرکانی» به عنوان سرپرست صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر منصوب شد.

وی پیش از این به عنوان رئیس دبیرخانه هیات امنای سازمان تامین اجتماعی و شرکت‌های تابعه، مشغول به کار بود.

خاطرنشان می‌شود که پیش از این «محمدرضا واعظ مهدوی» مدیرعامل صندوق بیمه اجتماعی، کشاورزان، روستائیان و عشایر بود.