به گزارش خبرنگار «نود اقتصادی»، کریدور جنوبی گاز نام یک پروژه مادر است که از سال 2015 شروع شده و متشکل از چهار ابرپروژه در حوزه انرژی و در منطقه قفقاز و جنوب اروپاست که در نهایت، برای اولین بار گاز استخراج شده از آب‌های عمیق دریای خزر را به طور مستقیم با حدود 3500 کیلومتر خطوط لوله به قلب اروپا انتقال می‌دهد. 

کارشناسان انرژی معتقدند اجرای این کریدور گاز می‌تواند تهدیدها و فرصت‌هایی برای کشور ما داشته باشد، به طوری‌که در صورت عدم تدوین استراتژی صحیح در حوزه بین‌الملل انرژی، ممکن است فرصت حضور و حتی توسعه وضعیت موجود ایران را در بازار انرژی منطقه (با محوریت گاز) را کم‌رنگ‌تر کند اما از سوی دیگر اگر ایران برنامه‌ریزی و اقدام به موقعی داشته باشد، این پروژه می‌تواند فرصت‌های شغلی فراوان و رونق و رشد اقتصادی مضاعفی را متوجه اقتصاد کشورمان سازد. با این وجود؛ طی سه سال اخیر هیچ خبری از اقدامات وزارت نفت در این زمینه نیست. 

قابل ذکر است مطابق آمارهای جهانی در سال 2018  ایران با 33/2  تریلیون مترمکعب ذخایر گاز (17/2 درصد از کل ذخایر جهانی گاز) پس از روسیه با  35 تریلیون مترمکعب (18/1درصد از کل ذخایر) در رتبه دوم بیشترین ذخایر گازی جهانی قرار دارد.