«نود اقتصادی»: سرکار خانم اشرف بروجردی از سال ۱۳۷۰ عضو هیئت علمی پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی است.

در صفحه متعلق به وی در سایت پژوهشگاه (پژوهشکده مطالعات اجتماعی) سوابق تحصیلی‌اش چنین درج شده است:

کارشناسی رشته روانشناسی از دانشگاه تهران سال ۱۳۶۵.

کارشناسی ارشد رشته الهیات از دانشگاه آزاد اسلامی در سال ۱۳۷۰.

دکترای فقه سیاسی از دانشگاه بیروت (بدون ذکر سال).

با توجه به ادامه مندرجات این صفحه مشخص می شود که وی در سال ۱۳۷۰ و با گرفتن مدرک کارشناسی ارشد و به عنوان مربی، عضو هیئت علمی آن مرکز دانشگاهی شده است.

او درباره هر دو مقطع تحصیلی کارشناسی و کارشناسی ارشد سال فارغ التحصیلی خود را ذکر کرده ولی درباره مقطع دکترا هیچ اشاره ای به سال اخذ آن نکرده است. این عدم ذکر تاریخ اخذ مدرک دکترا ابهاماتی را درباره سوابق تحصیلی‌اش ایجاد کرده است که جستجوی بیشتر در این زمینه بر ابهامات افزود.

نخست آن که در لبنان دانشگاهی به نام دانشگاه بیروت وجود ندارد. در مقابل دانشگاهی به نام دانشگاه عربی بیروت وجود دارد که می توان احتمال داد وی در آن جا تحصیل کرده و نام آن دانشگاه در صفحه سایت پژوهشگاه درست و کامل ثبت نشده باشد. اما متاسفانه در سایت این دانشگاه به هیچ وجه نه نامی از ایشان به عنوان دانش آموخته آن دانشگاه درج شده و نه می توان نام پایان نامه ایشان را جزو پایان نامه های آن دانشگاه پیدا کرد.

حتی اگر با فراختر کردن جستجو همه دانشگاههای شهر بیروت را جستجو کنیم (الجامعه اللبنانیه، الجامعه بیروت العربیه، الجامعه الاسلامیه فی لبنان، الجامعه قدیس یوسف لبنان، الجامعه الامریکیه فی بیروت) هم به همین نتایج می رسیم و هیچ نشانی از اسم ایشان و تزی که در صفحه مشخصات خود درج کرده اند پیدا نمی کنیم. همچنین اگر به سایتهای جستجوی کتابها و پایان نامه های مجموعه دانشگاههای کشورهای عربی مانند المنهل و... مراجعه کنیم نتیجه کماکان منفی است.

مهمتر از پیدا شدن نام خانم بروجردی به عنوان فارغ التحصیل در یکی از دانشگاههای لبنان، باید اشاره کرد که متاسفانه در هیچ یک از دانشگاههای مزبور رشته ای به نام فقه سیاسی وجود ندارد و با شگفتی باید اظهار داشت تنها جایی که از این رشته صحبت شده در رزومه سرکار خانم اشرف بروجردی است.

دیگر آن که موضوع پایان نامه خانم بروجردی بنا بر مندرجات همان صفحه ریشه های فقهی و تاریخی جهاد و تروریست است و این موضوع مشابهت بسیار زیادی با کتاب منتشرشده از ایشان در سال  ۱۳۹۵ با نام جهاد و ترور در اسلام (دیدگاههای علمای شیعه و اهل سنت) دارد. این مشابهت به حدی است که این نکته را به ذهن متبادر می کند که این کتاب صورت منتشرشده پایان نامه ایشان است. اما علی رغم این مشابهت در مقدمه کتاب هیچ اشاره ای به این مطلب و یا مطالبی دیگر مانند تشکر از اساتید راهنما و دانشگاه محل تحصیل ایشان نشده است. آیا این مطلب دلیل خاصی دارد؟

بدین ترتیب ملاحظه می شود که نه دانشگاه محل تحصیل ایشان مشخص است و نه سالهای تحصیل ایشان و سپس فراغتشان از تحصیل. همچنین ایشان مدعی اخذ مدرک از رشته ای است (فقه سیاسی) که در هیچ یک از دانشگاههای لبنان وجود ندارد. حتی مشخص نیست که ایشان چرا با این مدرک در پژوهشکده مطالعات اجتماعی عضو هیئت علمی شده اند و ارتباط فقه سیاسی (به استناد سخن خودشان) با مطالعات اجتماعی چیست؟

حال ایشان در راستای شفاف سازی اذهان عمومی خوب است به این سوالات به صورت دقیق و بدون پرده پوشی پاسخ دهند که: اولا در چه سالهایی مشغول تحصیل در بیروت بودند و چه سالی موفق به اخذ مدرک دکترا شدند و آیا در این سالها عهده دار مسئولیتی در ایران بوده اند یا خیر؟  ثانیا دانشگاه محل تحصیل ایشان به صورت مشخص کجا بوده است؟ ثالثا در چه تاریخی از پایان نامه خود دفاع کردند و اساتید راهنما و مشاور و داوران آن چه کسانی بودند؟ و رابعا ایشان در این سالها حقوق و مزایای خود را بر اساس مدرک تحصیلی دکترا دریافت کرده اند یا خیر؟