به گزارش «نود اقتصادی» مسعود دانشمند دبیرکل خانه اقتصاد ایران اظهار کرد: آنچه بازار کالاهای اساسی را دچار مشکل کرده، مدیریت ضعیف و خواب دستگاه‌های نظارتی است‌. در وضعیت فعلی دولت نوسان نرخ ارز و تحریم‌های بین‌المللی را مقصر تمام آشفتگی‌ها می‌داند اما اینکه بازار در چنین شرایطی قرار دارد، حاکی از مدیریت ضعیف دولت است که باعث شده حتی خرید میوه و تره‌بار نیز جزو دغدغه‌های مردم باشد. دولت گمان می‌کند عقل کل است و از نظرات بخش خصوصی برای تنظیم بازار استفاده نمی‌کند.