مرکز آمار ایران گزارشی از وضع سفر ایرانیان در بهار سال ۱۳۹۷ منتشر کرد.

در بهار سال ١٣٩٧، نزدیک به ١١٣ میلیون سفر انجام شده است که نسبت به بهار ١٣٩٦، ۹.۳ درصد افزایش داشته است.

در بهار امسال، ٦٩ درصد از حدود ٢٥ میلیون خانوار کشور، حداقل یک سفر داشته اند که تعداد خانوار های سفر رفته نسبت به بهار ١٣٩٦، ۱.۱ درصد افزایش داشته است.

تعداد سفر های داخلی در فصل بهار، بیش از ١١٢ میلیون سفر بوده که ٤٥ درصد از آن، با اقامت شبانه و ٥٥ درصد بدون اقامت شبانه بوده است.

۱۰ استان خراسان رضوی، مازندران، تهران، فارس، اصفهان، گیلان، هرمزگان، خوزستان، کرمانشاه و آذربایجان شرقی مقصد بیشترین سفر های با اقامت شبانه در فصل بهار ١٣٩٧ بوده اند.


بیشتر بخوانید: ممنوعیت خروج کالا های اساسی به صورت مسافری/ تورم نقطه به نقطه ٣٠.٣ درصدی کالا های صادراتی


۱۰ استان مازندران، گیلان، کرمانشاه، فارس، خوزستان، تهران، آذربایجان شرقی، آذربایجان غربی، اصفهان و خراسان رضوی مقصد بیشترین سفر های بدون اقامت شبانه در بهار ١٣٩٧ بوده اند.

بیشترین سفر های با اقامت شبانه در فصل بهار سال ١٣٩٧، با هدف دیدار دوستان و بستگان (٥٩ درصد)، گردش و تفریح (٢٣ درصد)، درمان (٨ درصد) و زیارت (٧ درصد) انجام پذیرفته است.

سفر های با اهداف فوق در مجموع ٩٧ درصد از سفر ها را تشکیل داده است. حدود ٣ درصد از سفر ها در فصل بهار با اهدافی نظیر آموزش، خرید و کسب و کار انجام شده است.

در فصل بهار سال ١٣٩٧، ٣٤ درصد از سفر های بدون اقامت شبانه با هدف گردش و تفریح، ٢٩ درصد با هدف دیدار دوستان و بستگان، ١٩ درصد با هدف درمان و ١٠ درصد با هدف خرید انجام شده است. ٨ درصد سفر های بدون اقامت شبانه، با اهدافی نظیر آموزش، زیارت و کسب و کار انجام شده است.

اقامتگاه اصلی مورد استفاده در سفر های داخلی با اقامت شبانه خانوار ها در فصل بهار سال ١٣٩٧، خانه بستگان و آشنایان با ٧٢ درصد، ویلا و آپارتمان اجاره ای با ٨ درصد، ویلا و آپارتمان شخصی با ٧ درصد، چادر و کمپ شخصی با ٤ درصد، اقامتگاه عمومی و اقامتگاه سازمانی هر یک با ٣ درصد و سایر اقامتگاه ها هم ٣ درصد بوده است.