بررسی آماری خبرنگار «نود اقتصادی» نشان می‌دهد طی 20 روز اول بهمن ماه سال جاری نزدیک به 64 هزار تن گوجه فرنگی و نزدیک به 3هزار تن رب گوجه فرنگی به کشورهای مختلف از جمله کشورهای همسایه ایران صادر شده است. نکته قابل تامل، قیمت گوجه و رب گوجه فرنگی صادراتی است، به طوریکه هر کیلو گوجه فرنگی تازه به قیمت 4200 تومان و هر کیلو رب گوجه فرنگی به قیمت 10هزار و 500 تومان صادر شده است. این درحالی است که قیمت هر کیلو گوجه در داخل کشور بیش از 6هزار تومان و هر کیلو رب نیز حدود 21هزار تومان است. 

حال مسئله اصلی این است که چرا صادرکنندگان ارزان‌فرشی می‌کنند؟ آیا ارزان‌فروشی به دلیل کم‌اظهاری صادرکنندگان است یا اینکه  ممکن است دست‌هایی پشت پرده بوده باشند تا با خالی کردن بازارها، هم قیمت‌های داخلی را افزایش داده و هم موجب نارضایتی مردم شوند؟!

بهزاد رفیعی