به گزارش «نود اقتصادی» طی سال‌های 1389 تا 1392 سالانه بین 222 تا 232 هزار پروانه ساختمانی صادر شده بود که با آمدن عباس آخوندی به وزارت راه و شهرسازی در سال 92 ، این میزان تا سال 96 با کاهش 41 درصدی به 132 هزار فقره رسید. در نیمه اول سال 97  تعداد پروانه‌های ساختمانی با رشد 11 درصدی از 68هزار و 880 فقره در نیمه اول سال 96 به 72هزار و 196 فقره رسیده است. کارشناسان مسکن می‌گویند به‌طور مستقیم و غیرمستقیم 20 درصد اشتغال کشور و 300 صنعت از گچ و سیمان گرفته تا اثاث خانه وابسته به رکود یا رونق مسکن است؛ بخشی که هیچ وابستگی به واردات و تحریم نداشته و اگر دولت اراده لازم را برای رونق این بخش داشته باشد، می‌توانیم از رکودتورمی مسکن عبور کنیم.