«نود اقتصادی»: قائم مقام بانک مرکزی که گویی از زمان سیف اقتصاددان ارشد بانک مرکزی است گفته است در چهار سال اخیر رشد نقدینگی از متوسط ۲۷ درصد در فاصله سال‌های ۱۳۶۷ تا ۱۳۹۱ که در واقع مصادف با سه دوره دولت‌های هاشمی رفسنجانی، خاتمی و احمدی نژاد است، به 23.7 درصد رسیده است. به همین بهانه شاید ذکر چند نکته خالی از لطف نباشد:

اول آنکه، کل نقدینگی انباشته شده تاریخ ایران تا مرداد ماه سال ۱۳۹۲ که آقای روحانی رییس جمهور شده‌اند، ۴۹۰ هزار تومان بوده است و اکنون در فاصله کمتر از شش سال به رقم ۱۸۰۰ هزار میلیارد تومان رسیده است و پیش بینی ها نشان می دهد در چند ماه آینده به ۲۰۰۰ هزار میلیارد تومان می‌رسد.

دوم آنکه رشد نقدینگی در فاصله ۱۳۵۷تا ۱۳۹۱ به طور متوسط حدود ۲۴ درصد بوده حال آنکه در فاصله سال‌های 1392 تا 1396 یعنی پنج سال دولت آقای روحانی به ۲۷ درصد رسیده است. لذا شایسته نیست که اقتصاددان ارشد بانک مرکزی با گزینش دوره آماری بخواهد ناکامی حرفه ای دوره اش را کتمان کند.

سوم آنکه، ایشان نگفته‌اند که به دلیل سیاستگذاری غلط دولت یازدهم در کاهش نرخ ذخیره قانونی شاهد بالاترین نرخ رشد نقدینگی هستیم. یعنی نتیجه سالم سازی نقدینگی همین است که می بینیم.

چهارم آنکه در این دولت، ضریب فزاینده پولی کمتر از یک شده و در مقابل ضریب فزاینده نقدینگی به بالای ۷ رسیده است.

پنجم آنکه رشد ۲۷ درصدی نقدینگی در این دولت در شرایطی اتفاق افتاده که رشد اقتصادی سالانه بدون نفت در دوره پنج ساله دولت روحانی کمتر از یک بوده است و امسال منفی شده است.

ششم اینکه، تنها در این دولت است که سرعت گردش نقدینگی به کمتر از یک سقوط کرده است. بله دستآورد این رکود و ناترازی ها است که تورم ماه های اخیر را نسبت به ماه‌های مشابه سال قبل  به چهل درصد ( تورم نقطه به نقطه) رسانده است و پیش بینی‌های خود بانک مرکزی نیز تورم پنجاه درصدی و بیشتر را محتمل دانسته است.

هفتم، پرتاب بی سابقه نرخ ارز، تورم کم سابقه، رکود ممتد و سرانجام نابرابرترین توزیع درآمد و نارضایتی اجتماعی دستاورد این دولت و اقتصاددانانی مانند ایشان است که بیشترین ادعا را در سالهای اخیر ارائه دادند و حقوق‌های نجومی از خزانه مردم گرفتند، اما کارنامه ای برای ارائه به ملت ندادند!

و آخر آنکه امثال آقای اکبر کمیجانی امانت دار خوبی نبودند. به قول رییس جمهور روحانی، مثل میوه فروشی بودند که میوه های خوب را کش رفتند و به رقم استقلالی که آقای روحانی به ایشان و دوستانش اعطا کردند، اینگونه به اقتصاد ایران کلنگ زدند.

البته شاید سلسله تغییرات معاونان بانک مرکزی ادامه دارد و ایشان پیش دستی کرده وگزارش عملکرد می سازند.