میثم مهرپور تحلیلگر مسائل اقتصادی در گفت و گو با روزنامه ترکیه‌ای "آیدینلیک"گفت: فروش نفت ایران هرگز حتی به صفر نزدیک هم نمی‌شود. بازار جهانی نفت بدون ایران با افزایش قیمت مواجه خواهد شد و اتفاقا یکی از ترس‌های آمریکا هم همین است. به نظر می‌رسد با تشکیل بورس نفت تهران، ایران نگران فروش نفت خود نیست.

➖ بزرگترین دلیل آنکه آمریکا خود را صاحب دنیا میداند، حاکمیت دلار است. ارتباط دولت‌های مختلف برای اختلال دلار، حاکمیت آمریکا را تضعیف می‌کند. ما می‌توانیم این را به عنوان یک فرصت ناشی از بحران ببینیم. از نظر من همکاری اقتصادی ایران با ترکیه، روسیه و چین، خیلی مهمتر از داشتن رابطه تجاری با اروپایی‌هاست. بنابراین تهران، به جای ایجاد یک مکانیسم مالی ویژه توسط اتحادیه اروپا باید به دنبال تسهیل مراودات خود با این کشورها باشد.